Vill du vara studentrepresentant?

Just nu är alla studentrepresentant uppdrag som ska tillsättas på universitetscentral nivå sökbara! Är du intresserad av kvalitétsfrågor, kultur, IT-frågor eller kanske likabehandlingsfrågor så hittar du säkert något som passar dig! Ansökningstiden är förlängd till 22 maj!!

Eftersom UTN är formell studentkår har vi även ansvar att tillsätta studentrepresentanter på universitetscentral nivå! Med universitetscentral nivå menas att det är råd och organ som inte är knutna till någon specifik fakultet utan behandlar frågor som rör hela universitetet. Den universitets centrala nivå behandlar frågor av mer strategisk karaktär och kan till exempel handla om hur universitetet jobbar med internationalisering, disciplinärenden eller arbetsmiljöfrågor. Även här varierar organens sammansättning och hur ofta de se, så våga prova!

Eftersom det finns fyra kårer vid Uppsala universitet är det deras gemensamma ansvar att se till att studentrepresentationen fungerar på universitetscentral nivå. Det innebär att du som studentrepresentant på universitetscentral nivå ska föra alla studenters talan inom ditt organ och du kommer att hålla kontakten med samtliga kårer. Till visa av posterna kan det vara bra att erfarenhet av studentrepresentation från tidigare, men att intresset finns är oerhört viktigt.
Självklart får du en uppstart om hur du kan arbeta med ditt uppdrag.

Eftersom de universitetscentrala uppdragen är gemensamma för alla kårer kommer även valen att ske gemensamt. Alla studenter vid Uppsala universitet kan söka till posterna och valen kommer att ske på ett öppet valmöte den 27 maj. Det betyder att alla studenter är välkomna att ställa frågor, dels för att de vill veta vad kandidaterna tycker, men kanske också för att man är intresserad av att söka en post själv nästa år.

För att läsa mer om posterna och ansöka går du in på samverkan.utn.se senast den 22 maj!!