Förslag till externfinansiering av högre utbildning

Ett förslag till förstärkning av finansieringen av högre utbildning har idag publicerats DN debatt. Förslaget kommer från universitetskanslern Lars Haikola och handlar dels som sagt om finansieringen av högre utbildning och dels en rad andra frågor knutna till detta.

Idag har det på DN debatt publicerats en artikel med rubriken "Privat kapital behövs för att klara kvalitén i högskolan". I dagsläget är utbildningen på svenska högskolor och universitet till nästan 100 % finansierad av statsanslag. Förslaget går ut på att även andra ska kunna finansiera utbildningarna. Så som privata eller andra offentliga finansiärer. Artikeln tar till viss del upp problematiken med att prisutvecklingen på vad den högre utbildningen kostar inte har följt den ökade kostnaden för utbildningen. Detta har lett till en urholkning av vad den högre utbildningen får kosta.

För att läsa debattartikeln i sin helhet läs här 

Vidare refererar artikeln till en utredning om högskolans utbildningsutbud. För mer information om detta se tidigare artikel från UTN här.

Det finns både för och nackdelar med externfinansiering. En fördel skulle kunna vara en ekonomisk förstärkning av den högre utbildningen. Detta är något som skulle vara välbehövligt för de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna, där urholkningen har varit särskilt stor och lett till att fakulteten har och kommer behöva skära ner på utbildningsplatserna. En nackdel skulle kunna vara en ökad kortsiktighet inom utbildningen, något som artikeln tar upp som ett problem för närvarande och därmed kanske skulle förstärkas i och med det nya förslaget. En annan negativ aspekt som kan tas upp är hur detta påverkar vem som ska vara ansvarig för vad vi utbildar studenter till. Ska det vara samhället som sätter behovet eller ska det vara en privat finansiär som sätter sitt eget vinnande i främsta rummet?