Referat till FUM 2014:3

Under tentaperioden behöver man pauser för att orka med allt plugg. En typiskt bra paus är att kolla in referatet från senaste fullmäktige!

Referatet från senate fullmäktige finns på hemsidans dokumentarkiv under fullmäktige. Du kommer dit genom "Om kåren" --> "Dokumentarkiv" --> "Fullmäktige" --> "Referat". Där finns också alla referat från och med årets början om man vill ha ännu mera paus i sitt tentapluggande!