Sammanfattning av konstituerande styrelsemöte 2014-05-26

Under måndagen hade styrelsen electi, styrelsen för verksamhetsåret 14/15, första halvan av sitt konstituerande styrelsemötet.

På det konstituerande styrelsemötet beslutar styrelsen electi hur vi vill utföra vårt arbete under verksamhetsåret, hur vi ska sammanträda och vad vi ska arbeta med under sommaren när alla är på olika platser i världen. Vi beslutade även vilka som ska vara firmatecknare för kåren och vilka som ska ha rätt att attestera utbetalningar och fakturor.

Under mötet diskuterades kontaktsektioner, ledningsgruppskontakter och kommitté/arbetsgruppskontakter för de i styrelsen electi och det beslutades vilken styresleledarmot som skulle vara kontakt för vilken sektion/ledningsgruppsmedlem/kommitté/arbetsgrupp.

Mötet avslutades med att diskutera hur electi vill arbeta under sommaren. Sommaren blir en tid för electi att sätta sig in i alla de styrdokument, riktinjer och övriga dokument som UTN har inför den andra halvan av det konstituerande styrelsemötet som kommer hållas i mitten av augusti.