Sammanfattning av styrelsemöte 2014-05-28

Så var det dags för styrelsens näst sista sammanträde!

Även om styrelsen var långt ifrån fulltaliga utgjorde delar av electi ett trevligt sällskap för kvällen. Efter lite standardformalia så drogs mötet igång, denna gång med en ganska kort dagordning. En hel del val fastställdes sedan, exempelvis valen för projektledare för både Naturvetarbalen, Examensgasquen och Forsränningen 2015! Vidare diskuterades lite verksamhetsplaner. Mötet avrundades som vanligt med lite samtal angående kårsamverkan och andra trevliga frågor.

Styrelsen sammanträder igen den 3:e juni! Lycka till med alla tentor!