Kårens ekonomihandbok färdig

Under sommaren när studenterna är lediga finns tid för ledningsgruppen att färdigställa projekt som är mer tidskrävande. Ett av de projekten är UTN:s ekonomihandbok som idag publicerats i förhoppning att förbättra kårens ekonomiska rutiner.

Arbetet med ekonomihandboken påbörjades under 2012-2013 och är nu färdigt. Ekonomihandboken har till syfte att vara ett stöd för alla de inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår som arbetar med ekonomihantering på olika nivåer samt ett ekonomiskt styrinstrument för styrelsen. Ekonomimihandboken går att finna i mappen Ekonomi i dokumentarkivet på https://www.utn.se/sv/dokument

Samtidigt vill jag passa på att tacka för min tid som vice ordförande för kåren. Att vara engagerad inom UTN tillsammans med alla er andra studenter har varit otroligt givande och roligt.

Over and out, tack och bock!