Lediga uppdrag

Just nu söker studentkårerna vid Uppsala universitet studenter till uppdrag inom några av Uppsala universitets centrala organ. Studentrepresentanterna väljs gemensamt av samtliga studentkårer vid Uppsala universitet och förväntas representera alla studenter vid universitetet.

Tillfällig arbetsgrupp för att utreda rutiner för datorer vid tentamen för studenter med funktionsnedsättning
Som respons på studentkårernas skrivelse rörande tentamensdatorer har Studentavdelningen beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som kan se över problemet och komma fram till en lösning som kan fungera innan det eventuellt finns specifikt utrustade skrivsalar. Samordnare för studenter med funktionsnedsättningar från Studentavdelningen kommer att vara sammankallande. Tidsplanen är att ha ett första möte i början av hösten och att förslag till lösning ska presenteras under hösten 2014.

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet
Vi söker två studenter som vill ha en rådgivande funktion i relation till projektet och som är villig att komma med praktiska förslag och synpunkter. Vi söker studenter som vill bidra till att ytterligare förankra och sprida kunskapen om projektet inom men gärna också utanför universitets ramar. Det som förväntas av studenten är att denne är villig att mötas en gång per halvår i grupp då projektledarna presenterar projektets fortskridande. På mötena diskuteras projektets där studenten som referensperson kommer med förslag till vidareutveckling. Projektet pågår 2014-07-01 till 2016-06-30.

Samverkansprojektet Step Up
Vi söker en studentrepresentant för att delta i samverkansprojektet "Step Up". Projektet kommer arbeta med utveckling av processer för att skapa konkreta samarbeten där UUs vetenskapsområden och externa partners ingår skräddarsydda partnerskap på lika villkor utgående från sina respektive behov och förutsättningar. Projektet pågår från början av augusti till slutet av 2015. Gruppen ses 2 gång/termin.

Samverkansprojektet "KLOSS"
Projekts syfte är att skapa en arena där lärosäten stödjer varandra i arbetet med att utforma och implementera strategier för strategisk samverkan. 9 lärosäten deltar och projektet koordineras av KTH. Projektet börjar i augusti 2014 och pågår till sommaren 2015, gruppen ses 2 gång/termin.

Ansökan
Ansök genom att skicka motiveringsbrev till ordf [at] utn.se. Sista ansökningsdatum är 2014-08-24.


Studentrepresentantuppdrag som väljs på kårernas valmöte

Nedan visas de lediga uppdrag som tillsätts av studentkårerna vid valmötet den 30 september. Uppdragen kan sökas av alla studenter vid uppsala universitet via hemsidan www.karsamverkan.se där finns även mer information om varje post.

Bedömmargruppen PUMA
Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor
Användargrupp för förvaldningsobjektet lärande och utbildning
Styrgrupp för förvalningsobjektet lärande och utbildning
Förvaltningsgrupp för förvalningsobjektet lärande och utbildning
Rådet för lika villkor
Stipendienämnden
Strategigrupp för IT-frågor
Kursklassificeringsgruppen
Biblioteksrådet
Museierådet
Musikrådet
Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder
Styrelsen för Centrum för forskning och bioetik
Styrelsen för Centrum för teknik och vetenskapsstudier