Sammanfattning av styrelsemöte 140821

Styrelsen har haft sitt andra möte för terminen och verksamhetsåret!

På torsdagen samlades styrelsen för att fortsätta diskutera den taktiska verksamhetsplanen och totalbudgeten som måste vara klar för att kunna diskuteras på fullmäktige den 29 september. Det gick bra och förhoppningen är att i ska kunna skicka den på remiss till sektionerna i slutet av nästa vecka.

Vidare planerade vi många event under året, så som olika workshops, alla ämbetsmanna val och fullmäktige möten. Vi beslutade också om att tilldela Jenny Bengtsson, Jakob Ekengard, Nicklas Nilsson, Katarina Bergqwist och Adam Byström Uppsala teknolog- och naturvetarkårs engagemangs medalj i silver för sina insatser som valberedningens ordförande och arvoderade under det gångna verksamhetsåret.