Sammanfattning av styrelsemöte 140827

Kvällens föredragningslista bestod i stort sätt bara av verksamhetsplaner och budgetar!

Kvällens styrelsemöte har i stort sett bara behandlat inlämningen av verksamhetsplaner och budgetar från de nytillsatta på kontoret och större delen av UTN:s kommittéer. De har alla lämnat in nya verksamhetsplaner och budgetar under sommaren och inför mötet  har hela styrelsen läst igenom dem för att under mötet diskutera de tankar och åsikter som uppstått kring dokumenten.

Infr året har styrelsen valt att prova ett nytt arbetssätt när det gäller att ge feedback på verksamhetsplaner och budgetar, det kräver mer förberedelser av varje ledamot mer tiden på själva styrelsemötet kan användas mycket mer effektivt! Vi hoppas att det nya arbetssättet ska underlätta både för styrelsen arbete men främst göra det möjligt för de engagerade att få bättre feedback!