Sammanfattning av styrelsesmöte 140904

Här är en sammanfattning av styrelsesammanträdet den 4 september!

Vid styrelsesammanträdet förra veckan beslutade styrelsen för att utlysa Polhacks samt TD-mottagningens presidium. Tillhörande uppdrags- och befattningsbeskrivningar reviderades och kommer upp på dokumentarktivet inom kort. En uppdragsbeskrivning beskriver vilka uppdrag respektive projekt eller arbetsgrupp har och en befattningsbeskrivning talar vad projektledarna har för arbetsuppgifter. Ta chansen och var med och arrangeera två roltigt roliga projekt!

Verksamhetsplanen för Klubbmästaren, Klubbverket och Sektionskampen diskuterades och styrelsen valde och att tillsätta en studentrepresentant i SNUG.

En uppdaterad taktiskt verksamhetsplan (TVP) samt totalbudget klubbades igenom för att kunna skickas in till läsårets första kårfullmäktige som hålls den 29 september. Styrelsen avslutade mötet med att diskutera medlemsregisret och Mecenatkortet som även kommer att diskuteras på kårfullmäktige. I vanlig ordning togs självklart också en selfie!

Ha det så bra till vi hörs igen,

Caroline