Välkommen på studentrepresentantutbildning!

Är du engagerade inom studiebevakningsfrågor via din sektion eller kåren? Då är du välkommen på en utbildningskväll på Uthgård den 23 september

Vid varje terminsstart ordnar Uppsala teknolog- och naturvetarkår en utbildning för alla er som är studentrepresentanter i något av fakultetens eller kårens olika utskott, råd eller nämnder. 

Höstterminens utbildning kommer äga rum på Uthgård den 23 september mellan 17.15 - 20.00

Under utbildnignen kommer vi att prata om kåren och universitetets struktur, vilka rättigheter och skyldigheter du har som studentrepresentant och diksutera kring frågor som representation, förankring och hur man hanterar hur olika beslut påverkar olika studentgrupper. 

Utbildnignen leds av kåren studiebevakare och om du anmäler dig innan den 18 september bjuder vi på mat!

Anmälan görs via www.utn.se/studentrepresentantutbildninght14

Utbildningen riktar sig till dig som på ett eller annat sätt engagerar dig inom studiebevakning via UTN eller någon av kårens sektioner.

Välkommen!