Gruppmentorskap - bron till yrkeslivet!

Den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten driver ett mentorskapsprogram där du som student kan få en mentor från arbetslivet. Programmet pågår från november 2014 till maj 2015.

Regelbundna träffar med en yrkesverksam naturvetare eller ingenjör kan leda till att övergången från studier till arbete blir mjukare och till en stärkt självkänsla inför kommande yrkesliv. Därför bedriver fakulteten ett mentorsprogram för studenter i slutfasen av sin utbildning, med mentorer från arbetslivet utanför universitetet. 

För adepten är syftet att växa inför sin kommande yrkesroll. En blivande ingenjör eller naturvetare har, genom sina mentorer, unika möjligheter att få inblick i frågor som rör arbetslivet redan under studietiden. Syftet med mentorsprogrammet är dock INTE att söka jobb, att lösa arbetsuppgifter eller att få referenser.

Programmet vänder sig till studenter som räknar med att bli klara med sin utbildning någon gång under 2015 (2016). 

Läs mer på: http://www.teknat.uu.se/student/karriar/mentorsprogrammet/ och anmäl dig senast 14 oktober.