Sammanfattning av styrelsemöte 140917

Onsdagen 17 september samlades återigen kårens styrelse för att ha möte och diskutera aktuella frågor.

Mötet inleddes med finbesök av fullmäktiges egen talman Nicklas Mattsson, vars arbete är att leda fullmäktiges arbete under året. Tillsammans diskuterade vi de motioner som kommit in till fullmäktigemötet som ska hållas 29/9, och de propositioner styrelsen lagt. En motion är ett förslag till fullmäktige som vem som helst kan lägga, en proposition är ett förslag som styrelsen lägger fram. Många spännande förslag ligger uppe, så se till att titta förbi fullmäktige och ge din åsikt!

Därefter diskuterade styrelsen den kommande tillsättningen av TD-mottagningen och Polhacks presidialer. Dessa personer leder arbetet med projektet, och tillsätter resten av sin kommitté. I skrivande stund är dessa fortfarande sökbara. Styrelsen valde också att dela ut engagemangsmedaljer till våra fantastiska engagerade.

Engagemangsmedaljer i silver delade styrelsen ut till presidialerna i TD-mottagningen och Basårsmottagningen. Styrelsen tilldelade även engagemangsmedaljer i brons till MFK-mottagningen, GB-mottagningen, Rekå, Mediakå, Fadderkå, Baskå, Huvudproppen, Huvuddataproppen och kårens Eventkoordinatorer under vårterminen 2014. Tack för ert engagemang!

I övrigt diskuterade styrelsen medlemsregister och Mecenatkort, frågor som kommer upp på nästa fullmäktige. Vi inledde även arbetet med tillsättningen av Huvudpropp, två studiebevakare (Internationellt ansvarig och Arbetsmarknadsansvarig), Klubbmästare, Samarbetskontakt, Vice projektledare för Utnarm och en post som styrelseledamot i Entrepeneurs Academy. Mer information om detta kommer i nyhetsbrevet och på hemsidan!

Mötet avslutades med en sedvanlig selfie.

Varma hälsningar från kårstyrelsen,
Daniel Ahlsén