Kaffe för en åsikt - Arbetslivsanknytning

Under hela vecka 39 kommer kåren att stå ute på campus under luncherna för att höra vad ni tycker om arbetslivsanknytningen i era utbildningar. Som tack får ni en kaffe av oss!

Arbetslivsanknytning är viktigt för att studenter ska känna sig redo för arbetslivet efter examen. Det ger också att studenten får insyn i om han/hon valt rätt utbildning, får bättre förståelse för vad det innebär att vara ingenjör/naturvetare, ger inspiration till studier och konkorrenskraftiga studenter som får kvalificerade jobb vilket i sin tur stärker TekNat:s varumärke.

Under samtliga luncher i vecka 39 kommer vi att stå på Ångström och dela ut kaffe till de som svarar på tre korta frågor om arbetslivsanknytning. På onsdag står vi också på Geo och på torsdag på EBC. Det kommer under hela veckan även vara möjligt att lämna in ett svar och få kaffe på Uthgård. (Dock gäller såklart ett svar/person)

Frågorna vi kommer att ställa är:

 • Hur bra koll har du på vad du kan jobba med efter examen?
  Hur mycket har du till exempel fått träffa personer som arbetar i din bransch, fått höra om karriärmöjligheter, etc?
   
 • Hur bra tycker du att din utbildning förbereder dig för arbetslivet? 
  Hur mycket har du till exempel fått åka på studiebesök, prova på att jobba i större projekt, löst ett verkligt problem från arbetslivet, etc?
   
 • Vilka arbetslivsförberedande moment skulle du vilja se mer av?
  FInns det något moment som du tycker att det finns för lite av i din utbildning? Kanske inte alls? Finns det något moment som du får tillräckligt av eller kanske inte är intresserad av.

Hugg tag i oss med blå UTN-hoodie om du ser oss i korridorerna och vill vara med och påverka!