Sammanfattning av styrelsesammanträde 20141001

Första kvällen i oktober hade kårstyrelsen sammanträde där det genomgående temat var val av olika slag. Klicka på artikeln för att läsa mer!

Under kvällens styrelsemöte var det mycket förberedelser inför utlysningen av flera ämbetsmannaposter som sker 12 oktober. Vi godkände uppdragsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar för de heltidsarvoderade posterna Samarbetskontakt och Klubbmästare och diskuterade motsvarande dokument för studiebevakarna. En uppdragsbeskrivning beskriver uppdraget som ska göras inom ramen för ämbetet, medan befattningsbeskrivningen beskriver vad själva ämbetet innebär, t.ex rättigheter, skyldigheter och kortfattade uppgifter. Nu i oktober ska två studiebevakare utlysas och under året har styrelsen och studiebevakarna jobbat hårt med att förtydliga arbetsuppgifterna för studiebevakarna. De studiebevakare som går att söka nu i oktober har ansvarsområdena arbetsliv respektive utbildningar inom naturvetenskap och internationella studier. Utöver de heltidsarvoderade posterna kan ni snart också söka till vice projektledare för Utnarm och Huvudpropp (ansvarig för den propedeutiska matematikkursen (matteproppen) under mottagningarna), jättekul! Skicka in din ansökan senast 22 oktober på register.utn.se om du är sugen.

Vi gjorde också fyllnadsval av ett antal studentrepresentantposter på fakulteten, Gabriella Elvin och Håkan Lundstedt valdes till suppleanter i Tekniska Utbildningsnämnden och Sakari Teerikoski valdes till ordinarie ledamot i Naturvetenskapliga Utbildningsnämnden. Grattis! Det finns fortfarande ett antal poster kvar att söka, att sitta som studentrepresentant är väldigt lärorikt för att få en förståelse för hur fakulteten och universitetet fungerar.

Kanske viktigast av allt hann vi dokumentera kvällen med en selfie.

Om du har några frågor om vad som behandlats på sammanträdet är du välkommen att kontakta styrelsen! Protokoll från sammanträdet kommer dyka upp i hemsidans dokumentarkiv så snart det är färdigskrivet.