Studentrepresentant till revideringsgrupp

Vi söker två studenter som vill sitta med i gruppen som revidera riktlinjerna för genomförande av skriftliga prov. Sista ansökningsdag är 13 oktober.

Uppsala universitet har ett befintligt regelverk gällande skriftliga prov i tentalokaler från 1999 och det behöver nu revideras. Regelverket omfattar instruktioner för samtliga aktörer inblandade i tentamensverksamhet, från studenter, lärare, examinatorer, institutioner, tentavakter till byggnadsavdelningen.

Skicka in din ansöka eller stäl dina frågor till ordf [at] utn.se senast 13 oktober.