Seminarium i arbetslivsanknytning

Onsdagen den 15 oktober håller TUR ett seminarium för studenter och universitetspersonal angående arbetslivsanknytning i de tekniska utbildningarna. Seminariet kommer att pågå mellan 13.15 – 15.00 i sal 2214 på ITC.

Olle Dahlberg från Sveriges ingenjörer pratar om hur examinerade studenter upplever att utbildningen har svarat upp mot de krav som arbetslivet ställer. Presentationen utgår från resultatet av en undersökning som Sveriges ingenjörer genomförde under 2009 samt hur de uppfattat hur arbetslivsanknytning i utbildningen sedan dess har blivit en allt hetare fråga som både högskolor och näringsliv måste förhålla sig till på ett mer konkret och uttalat sätt än tidigare.

Björn Victor, ordförande för tekniska utbildningsnämnden, presenterar arbetet kring revideringen av handlingsplanen för arbetslivsanknytning i de tekniska utbildningarna.

Därefter öppnas diskussion kring:

  • Hur ser arbetslivsanknytningen ut på de olika programmen – vad säger studenterna?
  • Hur kan vi förbättra arbetslivsanknytningen i utbildningarna? Vilka moment fungerar bra och vilka skulle behöva utvecklas?
  • Hur kan vi hitta sätt att stärka kontakten mellan näringsliv och universitetet?
  • Hur kan vi utnyttja de erfarenheter som våra examinerade studenter får i arbetslivet för att utveckla våra utbildningar?

Anmäl dig senast 12 oktober till lena.forsell [at] uadm.uu.se för att få fika. Välkommen! 

--

Den 10/12 håller TUR ett ytterligare seminarium i arbetslivsanknytning men riktat mot de naturvetenskapliga utbildningarna. Seminarierna är tänkta att komplettera varandra men man får självfallet delta på båda.