Angående skidresorna

Det kan vara väldigt kul att ta en paus i studierna och ge sig ut i skidbackarna. Men UTN vill komma ut med information om det ansvar som kommer med friheten.

Att åka iväg på resa under terminens gång ligger på eget ansvar och det är därför viktigt att veta följande: 

  • Skidresan är inte ett skäl att flytta undervisningsmoment, hur många studenter som än är frånvarande.
  • Som student är man själv ansvarig för att få information om de moment man missar och hur man kan läsa ifatt dessa, det vill säga att man som student måste kontakta föreläsaren för att informera om ens frånvaro samt hur man ska kunna komplettera denna.

Tänk på att det inte bara är du som åker iväg som kan störas av detta utan också de studenter som är kvar. De som har varit på alla föreläsningar kanske inte vill att för mycket tid går till repetition, det är därför viktigt att visa respekt för ens medstudenter. 

Från kårens sida vill man förtydliga att skidresorna inte är organiserade centralt av kåren och att vi inte uppmuntrar studenter att hoppa över den schemalagda undervisning som ges.