Vill du vara en del av kårens ledningsgrupp nästa år?

Är du intresserad av studiebevakning, studentfrågor, hur våra utbildningar förbereder oss inför arbetslivet, hur vi kan få bättre undervisning, näringlivskontkater, företagsevent, pubverksamhet eller ekonomi? Då kanske du ska spana in någon av de fyra heltidsposterna som går att söka just nu!

Intresserad av att arbeta som studiebevakare?

Ni som varit medlemmar ett tag kanske har märkt att vi stuvat om lite bland kårens studiebevakare!? Det beror på att vi under det senaste året har utvärderat studiebevakarposterna, för att försöka effektivisera och förbättra vår utbildningsbevakning på fakulteten. I och med detta har vi valt att pröva en ny arbetsindelning studiebevakarna emellan.

Två studiebevakare med utbildningsansvar

Den största skillnaden ligger i att kåren från och med i vår får två studiebevakare med utbildningsansvar, ”studiebevakare med utbildningsansvar - naturvetskapliga utbildningar samt internationellt ansvar” och ”studiebevakare med utbildningsansvar - tekniska utbildningar”. Vardagligt kommer de båda kallas studiebevakare med utbildningsansvar.

Att vi väljer att testa denna uppdelning av ansvarsområdena beror på hur vår fakultet arbetar. På utbildningssidan arbetar teknatfakulteten mycket i T och N (T-tekniska utbildningar och N- naturvetenskapliga utbildningar). Genom att dela upp utbildningsansvaret i dessa poster hoppas vi på en tydligare fördelning och lättare struktur kring hur en utbildningsansvarig kan arbeta. Till exempel när det gäller vilka fakultetsmöten respektive post deltar i och vilka fakultetsanställda det kan vara bra att ha extra koll på. Förhoppningen är att genom att ha en som går på N-möten och en som går på T-möten, minska vår mötestid och kunna koncentrera oss mer på studentkontakten och fallverksamheten.

Det är dock oerhört viktigt att poängtera att denna uppdelning enbart kommer gälla i kontakten med fakulteten. Ingen uppdelning av studenter kommer att ske och de båda utbildningsansvariga kommer tillsammans att leda utbildningsutkottet, sköta fallverksamheten kring utbildingsfrågor och ha koll på studenters arbetsvillkor.

Vem du som student ska kontakta spelar ingen roll, de båda kommer att arbeta nära varandra och alltid uppdatera varandra om vad som är på gång. Eftersom de båda posterna tillsätts omlott hoppas vi även på att det kommer förbättra överlämningen och skapa en mer kontinuerlig bevakning.

Om du är intresserad av utbildningsfrågor och studenträttigheter tycker vi att du ska söka studiebevakare med utbildningsansvar - naturvetenskapliga utbildningar samt internationellt ansvar! Vad du själv studerar spelar ingen roll. Oavsett om du pluggar en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning är det kontakten med studenterna och framförallt sektionerna som är grunden till en bra bevakning.

Studiebevakare med arbetslivansvar

Kåren har som ni vet även en studiebevakar med arbetslivsansvar. Dennes främsta uppgift är att försöka få in arbetslivsrelaterade moment och information i våra utbildningar. Hur många gånger har du funderat på vad du ska ha just den här kursens kunskaper till eller önskat att ni hade fler gästföreläsare eller till och med lite praktik på din utbildning? Som studiebevakare med arbetslivsansvar blir din uppgift att arbeta för att våra utbildningar ska förbereda oss bra för arbetslivet, och eftersom antal karriärvägar och drömjobb är lika många som antalet studenter är det viktigt att tänkt brett och övergripande kring våra program. Som studiebevakare med arbetslivsansvar arbetar du nära både kåren utbildningsbevakare och samarbetskontakt. Vill du läsa en mer personlig skildring av arbetet kan du spana in Saras inlägg i ledningsgruppsbloggen här. Tveka inte på att söka posten som studiebevakare med arbetslivsansvar!

Studiebevakre med studiesocialt ansvar

Kårens fjärde studiebevakare är studiebevakare med studiesocialtansvar. Hen arbetar med din fysiska och psykiska studiemiljö i forma av lokalfrågor men också diskriminering och likabehandling. Denna post ligger inte ut för sökning nu, utan precis som studiebevakare med utbildningsansvar - tekniska utbildningar så läggs den ansökan ut i vår.

Vi söker också ny klubbmästare och samarbetskontakt!

Förutom de två studiebevakarposterna som vi söker så letar vi också efter en ny klubbmästare och samarbetskontakt. Som klubbmästare jobbar du som huvudansvarig för klubbverkets verksamhet, du har hand om uthyrning av kårhuset, du är ansvarig för all UTN:s alkoholhantering och rutiner kring detta samt är ett stöd för UTN:s engagerade i allmänhet och i synnerhet dryckesansvariga. Som samarbetskontakt tillika projektledare för Utnarm har du hand om och hjälper till vid samarbeten med externa parter inom organisationen, dessa samarbeten har till uppgift att skapa förutsättningat för möten mellan studenter och näringsliv. Du finns också till stöd för UTN:s engagerade som sysslar med sponsring. Som samarbetskontakt ska du även se till att UTN anordnar möjligeheter för såväl organisationens medlemmar som fakultetens studenter att möta framtida arbetsgivare och näringsliv, därför är du projektledare för karriärmässan Utnarm.

Är du intresserad av någon av posterna? Fram till och med onsdagen den 22 oktober kan du söka till Studiebevakare med utbildningsansvar – naturvetenskaliga utbildningar samt internationellt ansvar, studiebevakare med arbetslivsansvar, klubbmästare eller samarbetskontakt!

Ansöker gör du vi register.utn.se och glöm inte läsa den fullständiga uppdragsbeskrivningen på www.utn.se/dokumentarkivet.