Sammanfattning av styrelsesammanträde 141015

Styrelsen har haft möte igen och den här gången gick vi igenom många verksamhetsplaner och budgetar.

Under onsdagen träffades styrelsen för beslutsmöte! Eftersom många hade andra ärenden, som till exempel att besöka sina kontkatsektioners studieråd eller representations uppdrag började mötet en timme senare. Vi hade ett intensivt möte där vi diskuterade version två av många verksamhetsplaner och budgetar. Vi hade några spännande diskussionspunkter men var tvungna att bordlägga dem till nästa möte eftersom klockan blev mycket.