Sammanfattning av styrelsesammanträde 20141022

22 oktober hade styrelsen sammanträde, där vi bland annat behandlade de motioner som inkommit till höstens andra fullmäktigesammanträde. Klicka på artikeln för att läsa mer!

Under kvällens styrelsemöte diskuterades de motioner som inkommit till kårens fullmäktige. Alla medlemmar har möjlighet att skicka förslag till fullmäktige, vilket kallas för en motion, och vi tycker det är jättekul att så många studenter tar den chansen! De motioner som inkommit handlar bland annat om valberedningen och kampanjen Fossil Free och de kommer behandlas på fullmäktigesammanträdet 10 november, som alla studenter är välkomna till som åhörare. En annan väldigt rolig motion som inkommit handlar om bildandet av sektionsföreningen INTeB, som ansöker om att få representera Bassektionen inom kåren. Bassektionen består av de studenter som studerar vid teknisk- naturvetenskapligt basår/bastermin.

Vi fick besök av styrelsens representant i Entrepreneurs Academy:s styrelse, Robert Högström. Tillsammans diskuterade vi bland annat hur kåren och Entrepreneurs Academy:s samarbete ska fungera framöver.

Det valdes också några studentrepresentanter till olika uppdrag på fakulteten, det är jättekul att så många studenter vill engagera sig på olika uppdrag!

Vi planerade slutligen hur styrelsen ska fördela sin tid gällandes en del projekt som ska genomföras under året, så som ett medlemsregister, en utredning av kårens fonderingar och en lathund för sektioner. Det finns så mycket spännande som vi vill hinna med, men det är svårt att pyssla in då ett år går fortare än man tror!

Temat på dagens selfie var duck-face, vilket alla klarade med bravur.