Sammanfattning av styrelsesammanträde 141126

Styrelsen har haft sitt näst sista beslutssammanträde för detta år!

Styrelsen har haft ytterligare ett beslutsmöte där mycket låg på bordet. Styrelsen beslutade att utlysa ett presidie för Rallykommitteen, Basmottagningen samt Mastermottagnignen. Om du är sugen på att vara projektledare för någon av dessa projekt skall du ha lite extra utkik på hemsidan under julen då detta kommer att utlysas. Styrelsen gick också igenom de befattningsbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar till respektive projekt. En befattningsbeskrivning är lite som ett ”torrt” anställningsavtal och en uppdragsbeskrivning berättar vilka uppdrag som styrelsen stället på projektet ifråga. Dessa finns att hämta i dokumentarkivet på hemsidan under ”Om kåren”.

Vidare har styrelsen lagt några propositioner till nästa kårfullmäktige samt att det fanns många motioner att skriva ett motionssvar till. De motioner som skickas in till fullmäktige får styrelsen en chans att svara på, genom att antingen säga att de gärna ser att motionen bifalles eller avslås. Styrelsen har ofta kommentarer som har som syfte att hjälpa fullmäktige att fatta ett beslut. Kårfullmäktige består av representanter från UTN:s 17 sektioner.

Styrelsen behandlade två stycken äskanden från två sektioner som godkändes. Roligt att sektionerna hittar på event som är kopplade till studiebevakning! Avslutningen tilldelade styrelsen UTN:s engagemangsmedalj i silver till den avgående ledningsgruppen. Det är alltid roligt att dela ut medaljer! Trädet som skyddade vår kårbil Bocken från att totalkvaddas fick UTN:s engagemangsmedalj i brons.

Detta var nästan allt! Mer kan ni läsa i protokollet som ligger på hemsidan. Nu är det bara ett beslutsmöte kvar på året. Styrelsen kommer sedan att ta lite julledigt för att ladda upp batterierna inför nästa termin!

Glad första advent! Som alltid tog styrelsen en selfie efter mötet!

Hälsningar,
Caroline