Sammanfattning diskussionsmöte 2014-12-03

Styrelsen har haft ett diskussionsmöte!

Idag har styrelsen haft sitt sista diskussionsmöte för terminen! Vi har diskuterat hur UTN:s internationella arbete ska se ut i framtiden, och då mer specifikt buddyprogrammet och de internationella masterprogrammen. Till vår hjälp hade vi Josefin Emanuelsson, UTN:s internationellt ansvarig, på besök.

Vi har även diskuterat förra styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut, samt vilka styrelsen vill nominera till UTN:s pelarmarskalker och UTN:s förtjänstmedalj i guld. Vill ni veta vilka? Kom till fullmäktige på måndag, alla UTN:s medlemmar är välkomna!

Som avslutning på mötet planerade styrelsen en tackfest för de som engagerat sig i kommittéer under hösten.