Sammanfattning av styrelsesammanträdet 2014-12-10

Detta är en, något försenad, sammanfattning av terminens sista styrelsemöte 2014-12-10. Mötet var ett av de kortaste den här terminen, vilket berodde på att styrelsen varit effektiva med att jobba undan saker under hösten, och framförallt att det nalkas tentaperiod.

Styrelsemötet inleddes med att informationsansvarige Lovisa Ellegren besökte mötet, och berättade om de olika varumärkesskydd som kåren har. Vi diskuterade om vi vill förnya dem och exakt vad vi i så fall bör varumärkesskydda. Styrelsen beslöt att lämna över frågan till vår ytterst kompetenta informationsansvarige för vidare utforskning.

Styrelsen diskuterade därefter lite mindre frågor, så som överlämning för styrelse och ledningsgrupp och en ledarskapsutbildning för kårens engagerade. Vi fick också veta att Entreprenuers Academy, en förening för studenter intresserade av entreprenörskap, valt att ta bort den plats i deras styrelse som tidigare tillsatts av UTN.

Slutligen tog vi upp lite allmänna frågor om kårsamverkan, projektfonder, associerade föreningar och olika samarbeten med andra kårer i landet. Man beslöt också, högeligen sensationellt, att ge en styrelseledamot fikaskuld, vilket denne reserverade sig mot.

God jul och gott nytt år, önskar kårens styrelse!