Elitidrottande studentrepresentant sökes

Har du erfarenhet av att studera samtidigt som du satsar på elitidrott?

Uppsala Universitet har kommit med en handlingsplan och program för hur man ska hjälpa elitidrottare som vill studera samtidigt. 
Uppsala teknolog och naturvetarkår har fått uppdraget att tillsätta en student till TekNat-fakultetens remissgrupp vars uppgift är att ge kommentarer på universitetets handlingsplan och program. 
Själva remissen ska vara färdig innan den 3 februari så arbetet kommer förmodligen röra ett fysisk möte och sen mailkonversationer.  

Känner du att du är den studenten som skulle kunna ge bra feedback till denna grupp? 

I så fall kan du maila en motivering till utb [at] utn.se senast torsdag 18/12.Uppsala Universitet har kommit med en handlingsplan och program för hur man ska hjälpa elitidrottare som vill studera samtidigt. 
Uppsala teknolog och naturvetarkår har fått uppdraget att tillsätta en student till TekNat-fakultetens remissgrupp vars uppgift är att ge kommentarer på universitetets handlingsplan och program. 
Själva remissen ska vara färdig innan den 3 februari så arbetet kommer förmodligen röra ett fysisk möte och sen mailkonversationer.  

Känner du att du är den studenten som skulle kunna ge bra feedback till denna grupp? 

I så fall kan du maila en motivering till utb [at] utn.se senast torsdag 18/12.