Uppdatering: Ångström etapp 4

Projektet med att bygga ut Ångströmlaboratoriet har stått ganska stilla under hösten.

Under höstterminen har det mesta rörande utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet legat lite på is. Detta på grund av att avtalet med Akademiska hus om hyran för befintliga Ångström går ut och universitetet är inne i en förhandling med Akademiska hus om den nya hyran - som också kommer att påverka hur dyr hyran kommer att bli efter utbyggnaden. Då processen med etapp 4 inte kommer vidare utan ett beslut från fakulteten har det stått still eftersom fakulteten vill vänta på att förhandlingen blir klar. Detta beslut skulle innebära att antalet olika rum och storleken på dessa i utbyggnaden spikas, men att det sedan ska ritas in hur de ska placeras och vad rummen ska vara utrustade med.

Förhandlingen om hyran med Akademiska hus har pågått under höstterminen och i slutet av hösten tog universitetet in ett externt företag för att värdera befintliga Ångström plus nybyggnationerna enligt marknadspriset för att kunna jämföra hyran efter denna värdering mot den Akademiska hus föreslagit. Detta gjordes för att fakulteten är rädd att hyran för det nya Ångström etapp 4 kommer att bli för dyr.

Nu är förhoppningen att beslutet om att gå vidare med projektet kan tas när Fakultetsnämnden sammanträder i februari 2015, men det kan bara göras om förhandlingarna är klara.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta kåren på soc [at] utn.se.