Studiemedlen höjs

Från och med 1 januari 2015 kommer lånedelen av studiemedlen att höjas. Även expeditionsavgiften och påminnelseavgiften höjs.

Studiemedlen ökar lite varje år för att täcka den aktuella kostnadsökningen, men nu kommer regeringen att höja lånedelen av studiemedlen med ytterligare 231 kr per vecka. Totalt kommer studiemedlen att öka med 236 kr per vecka och om man som student tar fullt bidrag så kommer man nu få 9948 kr per fyra veckors heltidsstudier. Detta börjar gälla från och med 1 januari 2015. Om du redan har fått utbetalning för januari så kommer du att få en tilläggsutbetalning i första veckan av februari.

Utöver studiemedlen så höjs expeditionsavgiften och påminnelseavgiften.

Expeditionsavgiften till CSN betalar alla som betalar tillbaka sina studieskulder och den höjs nu från 120 kr per år till 150 kr per år från och med 1 januari 2015.

Påminnelseavgiften, som de som inte betalar in årsbeloppet till CSN i tid får betala, höjs från 200 kr till 450 kr från och med 1 januari 2015.

Om du är intresserad av ytterligare information kan du läsa mer här.