Tillsammans är vi starkare!

Under föregående år har UTN omorganiserat sina studentrepresentanters arbetsuppgifter vilket har lett till att kåren nu har två stycken studiebevakare med utbildningsansvar.

Studiebevakare med utbildningsansvar för de tekniska utbildningarna.
Utb-T kommer vara mest inriktad över de tekniska utbildningarna på fakulteten och kommer sitta med på de möten som rör dessa. Förutom ansvar över de tekniska utbildningarna har Utb-T också lite extra ansvar över studentrepresentanterna på fakulteterna.

Om du har frågor om de tekniska utbildningarnas kvalitet eller frågor gällande studentrepresentatation maila Utb-T på utb-t [at] utn.se.
 

Studiebevakare med utbildningsansvar för de naturvetenskapliga utbildningarna samt internationellt ansvarig.
Utb-N kommer vara mest inriktad över de naturvetenskapliga utbildningarna på fakulteten och kommer sitta på de möten som rör dessa. Förutom ansvar över de naturvetenskapliga utbildningarna har Utb-N också hand om de internationella studenterna på fakulteten samt de studenter som åker utomlands.

Har du frågor om de naturvetenskapliga utbildningarnas kvalitet eller frågor gällande internationella studier så maila Utb-N på utb-n [at] utn.se eller int [at] utn.se.
 

Även om studiebevakarna med utbildningsansvar nu har olika inriktningar så kommer vi såklart jobba med alla studenter och utbildningar på Teknat-fakulteten. Om du som student har någon fråga om utbildningskvalitet, pedagogik eller examination så kan ni maila utbildning [at] utn.se.

Allt som allt har Uppsala teknolig och naturvetarkår fyra studiebevakare med olika inriktningar du kan läsa mer om dem här.