Sammanfattning av styrelsesammanträde 2015-01-21

Styrelsen har haft sitt första beslutsmöte detta år: Läs vidare för att vet vad som händer på kåren. Protokollet kommer läggas upp i dokumentarkivet så fort det är justerat.

Styrelsen hade sitt första beslutsammanträde efter ett upphåll under jul och nyår. I och med nytillsatta projektledare och ledningsgruppare fanns många spännande verksamhetsplaner och budgetar att gå igenom. 2015 ser ut att blir ett trevligt år även det! Kravprofiler för vice projektledare och projektledare för Rebusrallyt, Basmottagningen samt mottagning för internationella studenter klubbades.

Styrelsen hann tyvärr inte gå igenom den taktiska verksamhetsplanen, vilket är som styrelsen verksamhetsplan för hela kåren. Tanken var att belysa det som måste arbetas vidare med under vårterminen så att även styrelsen hinner uppfylla de mål som är uppsatta för i år. Bland annat skall det utredas om kåren är i behov av att anställa en kanslist som hjälper till att sköta ekonomihanteringen. Det är läskigt hur fort ett verksamhetsår löper förbi! Denna punkt skjuts istället upp till ett senare möte!

Mötet avslutades som vanligt med att dokumentera sammanträdet med en styrelseselfie!

Hälsningar,

Caroline