Etik – det gäller oss alla!

Under våren inbjuder TekNat, DRI (den reflekterande ingenjören) samt UTN till en lunchseminarieserie med fokus etik.

Varje seminarium startar med en presentation på 20 min, och följs därefter av en diskussion ledd av föredragshållaren och ev. ytterligare personer. De första 100 personerna som anmäler sig bjuds på lunchmacka samt dricka!

Förslag på lästips kommer att ges i samband med varje seminarium.

För frågor, kontakta Lena Henriksson, IBG: lena.henriksson [at] ibg.uu.se

Program

Vad är etik och varför ska man bry sig?
Jessica Nihlén från Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), 10 februari, 12.15-13.00, Häggsalen

Det pratas mycket om ”etik och moral”, men vad är etik för ett ämne? Hur gör etiker för att försöka reda ut vad som är etiskt rätt och fel? Vad är skillnaden mellan ”tyckande” och argumentation? Är all etik relativ, d.v.s. olika i olika kulturer och tidsperioder, eller finns det en utveckling mot en moraliskt bättre värld?

Anmälan: http://goo.gl/forms/VzVrzcKRDe
Öppnar: 27 januari, 13.00
Stänger: 6 februari

 

Varför ska vi bry oss om naturen?
Per Sandin från SLU, 3 mars, 12.15-13.00, Häggsalen

Det vanligaste skälet till att vi ska värna naturen är att vi människor – och våra framtida ättlingar – är beroende av naturen för vår överlevnad. Men finns det saker i naturen som vi bör skydda även om vi inte har någon nytta av dem? Eller om de rent av är skadliga för oss människor?

Anmälan: http://goo.gl/forms/jJ2mStz8Xe
Öppnar: 17 februari, 13.00
Stänger: 27 februari

 

Vad är den etiska skillnaden mellan medmänniskan och yrkesmänniskan?
Jessica Nihlén från CRB, 14 april, 12.15-13.00, Häggsalen

Vad innebär det att tillhöra en viss profession, t.ex. att vara ingenjör eller forskare? Vad är det för typ av ansvar som följer med yrkesrollen och hur förhåller sig det till var och ens moraliska ansvar som människa?

Anmälan: http://goo.gl/forms/vm1iyuCHbI
Öppnar: 31 mars, 13.00
Stänger: 10 april

 

Är det etiskt rimligt att offra en människa för samhällets totala nytta? Om risker och etik
Jessica Nihlén från CRB, 12 maj, 12.15-13.00, Polhemsalen

Som expert, t.ex. ingenjör, tar man beslut om vilka risker som är acceptabla, ofta genom s.k. risk-nytto-analyser och kostnad-nytto-analyser. Dessa metoder används också i samhällsbeslut om risker och prioriteringar. Men etiska aspekter ryms inte alltid i dessa metoder. Kan det vara etiskt acceptabelt att en människa utsätts för en högre risk för att den totala nyttan blir större om så sker?

Anmälan: http://goo.gl/forms/zo81HZSA5k
Öppnar: 28 april, 13.00 
Stänger: 8 maj