Temalunch: Jämlikhet

Nästa temalunch har temat Jämlikhet och äger rum onsdagen 4/2 i sal 2003 på Ångström.

På onsdag den 4:e februari så bjuder kåren in alla intresserade att delta i en diskussionslunch med temat Jämlikhet!

Med jämlikhet menar vi att alla människor ska behandlas lika och ha samma rättigheter. Inom UTN utgår vi ofta från några diskrimineringsgrunder när vi pratar om jämlikhet och likabehandling, nämligen:

  • kön, könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
  • politisk uppfattning eller social bakgrund
  • val av utbildning

Finns det jämlikhetsrelaterade problem på din utbildning? Under kårens arrangemang? Hur borde kåren och sektionerna arbeta med jämlikhet?

Kom till Å2003 på lunchen och dela med dig av dina åsikter.

Alla anmälda deltagare får en lunchmacka!

Anmälan sker här.