Uppsala universitets pedagogiska pris

Nu är det dags att nominera till Uppsala universitets pedagogiska pris!

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
Juridik och samhällsvetenskap,
Medicin och farmaci,
Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2015 är det prioriterade området ”Undervisning som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt”.  För mer information bland annat om kriterier för 2015 års fria pris klicka här.

Hur nominerar du?
Sista dagen att nominera till 2015 års pris är den 20 mars 2015. Den 19 maj utses 2015 års pristagare. Pristagarna tar emot priset i november vid professorsinstallationen.

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna nedan. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla delar, men ju fylligare nominering du gör desto bättre underlag får beredningsgruppen för sitt arbete.

Nominera till pedagogiska priset

Nominera till fria priset

Nomineringskategorierna