Enkät om studentservice

Studentservice på TekNat vill ha era åsikter om hur ni tycker att studentservicen har fungerat och hur de kan förbättras.

Den teknisk naturvetenskapliga fakultetens studentservice genomför tillsammans med UTN en enkät om studentservicen för studenter som studerar naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet. Syftet med enkäten är att utvärdera och förbättra studentservicen för alla studenter vid fakulteten.

Enkäten hittar du här.

Vill du veta mer om Studentservice på TekNat, klicka här!