Sammanfattning av styrelsemöte 2015-02-05

Eftersom styrelsen arrangerade engagerattack under onsdagskvällen hölls veckans möte på torsdag istället!

Under veckans möte hade vi nog någon form av besöksrekord! Först var en av kårens internrevisorer och hälsade på. Vi pratade om förhållandet mellan styrelsen och revisorerna och hur vi tycker att det fungerar att jobba i styrelsen.
Efter det kom Astrid och Ylva från talmanspresidiet och pratade lite om upplägget inför årets första fullmäktige den 16 februari.
Sen kom vår Samarbetskontakt förbi och vi diskuterade hur vi kan arbeta med med vår företagsdatabas Podio och hur vi vill utveckla arbetet med en så kallad strategis företag grupp. Väldigt roliga och givande diskussioner som förhoppningsvis underlättar våra externa kontakter i framtiden.

Under mötet hann vi även med att ge feedback på Polhacks VP och budget, uppdatera den grafiska profilen, utvärdera engagerattack och bevilja ett äskande från studiebevakarfonden.