Välkommen till ASP-dagarna!

För att pedagogik inom högre utbildning ska utvecklas i samklang med en omvärld i förändring behövs samarbeten mellan lärare och studenter - men var finns mötesplatserna för studenter och lärare?

ASP-dagarna är ett projekt som finns för att skapa en mötesplats för studenter och lärare där de kan ha meningsfulla diskussioner och tillfällen att lära av och med varandra. Pedagogiken inom de högre utbildningarna ska utvecklas i takt med att omvärlden förändras krävs ett samarbete mellan lärare och studenter.

Projektet aktiv studentmedverkan anordnar under 26 & 27 mars två heldagar med seminarier, inbjudna föreläsare och workshops på Campus Blåsenhus i syfte att skapa en sådan mötesplats. För att se program och anmälan klicka här, alla är varmt välkomna att delta!

Studenttävlingen

Under ASP-dagarna kommer ett pris på 10 000 kr tilldelas en student eller en grupp studenter  med innovativa förslag för utbildningsutveckling. Förslaget bedöms av en jury bestående av sex lärare och sex studenter från universitetet och bedöms utifrån ett antal kriterier. Mer information finns på hemsidan.

Att ansöka om projekt-medel

I år finns det möjlighet att söka medel om 100 000 kronor från rektors särskilda medel för projektet ‘Vidareutveckling av aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet’. Anvisningar, kriterier och riktlinjer för projektansökan finns på här. Syftet med projektmedlen är att stimulera projekt som syftar till att främja studenters möjlighet att vara medskapande inom utbildning samt att gynna kollegialiteten mellan studenter och lärare.