Studenter går back varje månad

Enligt SFS (Sveriges förenad studentkårer) som varje år tar fram en studentbudget går studenter back med 285 kronor i månaden.

Enligt den studentbudget som SFS presenterade förra veckan så håller inte budgeten för en student som tar studiemedel. Varje månad går studenter 285 kronor back. SFS är en nationell studentorganisation som är en sammanslutning av ett fyrtiotal kårer i Sverige (UTN är inte medlem i SFS). Varje år tar SFS fram en studentbudget och årets budget kan du se här. Trots att studiemedlet i år har höjts så att en student som tar ut fullt studiemedel får 9948 kronor i månaden går alltså studenter ändå back. 

Uppsala studentkår har tagit fram en lokal studentbudget för Uppsala som visar på att en Uppsalastudent går ännu mer back varje månad. Närmare bestämt minus 615,5 kronor i månaden. Detta beror enligt uträkningen till största del på att bostadkostnaderna är högre i Uppsala än den siffra som SFS har räknat med. I studentbudgeten för Uppsala har bostadspriset inklusive el beräknats på 3957 kronor i månaden. I SFS:s studentbudget ligger bostadskostnaden på nästan 400 kronor mindre i månaden än i Uppsala. (Källa)

Enligt UTN:s åsiktsprogram anser kåren att ett välfungerande studiemedelmsystem är viktigt för både samhället och studenten, något som kan ifrågasättas ifall så är fallet om studenter inte klarar sig på det nuvarande studiemedlet. UTN anser också att studiemedlet bör skrivas upp i takt med att de nödvändiga utgifterna ökar och att tyngden ska ligga på bidragsdelen i studiemedlet. Den senaste höjningen som gjordes av studiemedlet var lånedelen och med tanke på att studenter trots höjningen fortfarande går back så var den uppenbarligen inte stor nog. 

Vad tycker ni?