Referat till FUM 2015:1

Referatet till kårens första fullmäktige sammanträde för året ligger nu uppe i dokumentarkivet!

Referatet till kårens första fullmäktige sammanträde för året ligger nu uppe i dokumentarkivet! Det är en sammanfattning av allt som hände, bland annat vem som kom på besök och vem som valdes till ny inspektor för kåren. 
Du hittar referatet genom att gå in på Om kåren > Dokumentarktivet > Fullmäktige > Referat. Den här gången är det Rozbe från W sektionen som författat referatet - tack för det rozbe!