Resultat - kaffe för din åsikt (februari)

Denna månad var UTN ute på campus och samlade in åsikter i utbyte mot en kopp kaffe/te. Temat denna gång var återkoppling på kursutvärderingar. Resultatet blev att 434 åsikter samlades in och dessa presenteras här.

Kåren har ett koncept som vi kallar "en kaffe för din åsikt" som innebär att vi genom en liten enkät samlar in åsikter på olika studiebevakningsrelaterade teman. I februari månad var vi ute på våra olika campus på luncherna under en veckas tid. Resultatet blev att 434 åsikter samlades in i utbyte mot en kaffe/te. Det vi undersökte denna gång var åsikter kring återkoppling på kursutvärderingar. Syftet var att ta reda på om studenterna hade fått se ett sammanställt resultat från sina senaste kursutvärderingar, om de trodde att kursutvärderingar spelar någon roll och hur de skulle vilja få återkoppling på sina kursutvärderingar. Således ställdes följande frågor:

  • Har du fått se ett sammanställt resultat från dina senaste kursutvärderingar?
  • Tror du att dina kursutvärderingar spelar roll?
  • Hur skulle du vilja få återkoppling på dina kursutvärderingar?

Svaren blev följande:


Majoriteten (44%) hade inte fått se ett sammanställt resultat av sina senaste kursutvärderingar. Detta trots att Uppsala universitets rektor har utfärdat riktlinjer kring att studenterna lättillgängligt ska kunna se en sammanställning  av sina kursutvärderingar.


 

En stor majoritet (88%) tror att sina kursutvärderingar spelar roll.


Av de svarande så ville flest personer få återkoppling på sina kursutvärdering via mail (51%) eller på Studentportalen (48%). Därefter så ville 22% få en presentation av sektionens utbildningsansvariga eller studieråd.

Vi frågade även vilken årskurs och sektion studenterna gick som besvarade enkäten och detta blev resultatet: