Studenternas socialförsäkring

Åsikter om studenternas socialförsäkring är något som synts mycket i media den senaste tiden och idag har den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande publicerats, där en del handlar om studenter och socialförsäkringen.

Den senaste tiden har studenternas sjukförsäkringssituation uppmärksammats mycket i media. Uppsala studentkår och Uppsala universitet har tillsammans skrivit en debatt artikel i UNT där de anser att studenternas socialförsäkringssystem måste förbättras på många punkter.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har drivit kampanjen #heltsjukt för att belysa brister i sjukförsäkringssystemet. De belyser fyra punkter:

  • Studenter kan inte vara deltidssjukskrivna.
  • Studenter har 30 karensdagar vid sjukdom.
  • Sjukförsäkringen är kopplad till studiemedlet. Tar du inte studiemedel är du inte försäkrad.
  • För studenter som sjukskrivs finns ingen rehabilitering tillbaka till studier.

Idag klockan 11:00 presenterades ett slutbetänkande från den försenade parlamentariska socialförsäkringsutredningen som regeringen startat för fem år sedan vid en presskonferens. Utredningens uppdrag var att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet för att granska vilka eventuella förändringar som skulle ge hållbara försäkringar. En av underlagsrapporterna till utredningen handlar om studenter och socialförsäkringen och togs fram av SFS, om ni vill läsa den finns den här.

Slutbetänkandet bestod av 6 st. delar varav del 6 handlar om socialförsäkringen för vissa grupper - varav en av dessa grupper är studenter. I slutbetänkandet finns ett kapitel (22) som handlar om studerande och trygghetssystemen där utredningen presenterar två förslag(22.3):

22.3.1 Sjukförsäkring: "En möjlighet införs att vid särskilda skäl vara sjukskriven på deltid med en sammanlagd heltidsersättning inom studiemedelssystemet."

22.3.2 Återgång i studier: "Hälso- och sjukvården är den nyckelaktör som har ansvaret för den medicinska behandlingen och rehabiliteringen av studerande som har drabbats av sjukdom. Utbildningsanordnarnas ansvar när det gäller rehabilitering av studerande ska förtydligas. Försäkringskassans och Centrala studiestödsnämndens särskilda ansvar för rehabiliteringen av studerande ska tas bort."

Det går att läsa mer om utredningen på deras hemsida. Kåren tycker att det är positivt att det finns ett studentperspektiv i utredningen och att det börjar nystas i hur socialförsäkringen kan förbättras, men nu återstår att se hur regeringen väljer att gå vidare med dessa frågor utifrån utredningens underlag.

Bild designad av Freepik.