Expertgrupp för jämställdhet inom universitet och högskolor

Regeringen ska tillsätta en expertgrupp som ska lägga fram förslag för hur jämställdheten inom högskolor och universitet ska förbättras till forskningspropositionen hösten 2016.

Trots många jämställdhetssatsningar redan gjorts inom högskolan så ser regeringen att vissa problem fortfarande finns kvar och därför kommer nu Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning att tillsätta en expertgrupp för jämställdhet i högskolan. Denna grupp ska lägga konkreta förslag som regeringen kan ta hänsyn till när nästa stora forksningsproposition ska läggas under hösten 2016, men redan om ett år ska gruppen presentera sina största förslag för ministern. Detta skriver Helene Hellmark Knutsson i en debattartikel som går att hitta här.

Utöver expertgruppen så kommer regeringen diskutera med högskolorna och universiteten om hur jämställdsarbetet bör fungera och de kommer att prata med råden och Vinnova när det kommer till jämställd bedömning av forskningsansökningar.

I kårens åsiktsprogram står det bland annat att "[Kåren anser] att universitet ska arbeta aktivt för att bryta den tydligt sneda könsfördelningen och de maskulina normer som råder inom akademin och samhället. (#850)", så förhoppningsvis kan denna expertgrupp vara ett steg i den riktningen.