Sammanfattning av styrelsesammanträde 2015-03-10

10 mars var det sammanträde i Trellipsen på Uthgård, där vi hade få beslutspunkter men desto fler diskussionspunkter. Styrelsen diskuterade bland annat caféverksamheten, propositioner till fullmäktige och basmottagningens verksamhetsplan.

Den här veckan bröt styrelsen sina vanor med att ha möte på en tisdag istället för en onsdag. Mötet började med ett besök från kårens caféföreståndare Emma Borg och tillsammans diskuterade vi caféverksamhetens strategiska framtid. En väldigt intressant diskussion om hur vi ska skapa mervärde för våra studenter och tillse att caféverksamheten är rolig och utvecklande för de som är engagerade!

Efter en paus när vi värmde matlådorna såg vi över verksamhetsplanen från Baskommittén, som i höst ska anordna en mottagning för de nya basårsstudenterna, och till våren en mottagning för basterminsstudenterna. De hade mycket roliga idéer och snart kan du söka en kommittépost ifall du också vill vara med! 

Till nästa fullmäktigesammanträde kommer styrelsen skicka in två propositioner, det vill säga förslag på beslut. Båda propositionerna handlar på ett eller annat sätt om pengar: 1.Förslag om att medlemsavgiften ska fortsätta vara noll kronor. Det ska vara gratis att vara medlem i kåren tycker vi! 2. Förslag på hur länge kårens ledningsgrupp ska vara arvoderade för att hinna med sina uppdrag och få en ordentlig uppstart.

Vi hann även med att uppdatera några mallar, utvärdera den sektions-workshop som styrelsen höll för några veckor sedan och diskutera det medlemsregister som vi förhoppningsvis kommer byta till.

Som vanligt avslutades styrelsemötet med en selfie, bra tradition!