Projekt för att förbättra lärarutbildningen

Regeringen vill satsa på att förbättra lärarutbildningen och tittar nu på hur de kan förbättra VFU:n och har ett försöksprojekt med så kallade övningsskolor.

I en debattartikel skriver sveriges Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson tillsammans med Lena Baastad från Örebro kommunstyrelse att regeringen vill förbättra resultaten i skolorna och att de därför kommer satsa på att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Förutom att lärarutbildningen behöver få bättre forskningsanknytning så kommer regeringen att arbeta med att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) som ingår i lärarprogrammen. Därför startas så kallade övningsskolor som ett försök att stärka VFU:n. Övningsskolorna innebär bland annat att studenterna ska göra största delen av sin VFU på en och samma skola och i debattartikeln står det att poängen med dem är att lärarstudenter och forskare ska få bättre tillgång till skolans vardag. Örebro kommun är med i detta projekt och har 6 st skolor som övningsskolor. Under 2015 kommer fler skolor att rekryteras till försöket.

Bilden är tagen från freepik.