Föreläsningsserien Trygghet i studentlivet

UTN:s studiesociala utskott presenterar Trygghet i studenlivet - en föreläsningsserie i fyra delar.

De senaste åren har UTN:s studiesociala utskott anordnat en föreläsningsserie och detta år är inget undantag. Temat för i år är Trygghet i studentlivet.

UTN:s studiesociala utskott består av de som är studiesocialt ansvariga i kårens 17 sektioner och brukar ses mellan 3-4 gånger per termin och diskutera allt från den fysiska arbetsmiljön för studenterna på sektionerna till stress och lika villkor.

Föreläsningarna ligger över lunch (12:00-13:15) och samtliga kommer att vara i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet.

Föreläsning 1 är den 13 april och anordnas i samarbete med UTN:s utbildningsutskott och kommer vara en paneldebatt om studenträttigheter. Anmäl dig här.

Föreläsning 2 är den 15 april och har titeln Att vara stark i motgång och njuta när det går bra – så tränar du din självkänsla. Anmäl dig här.

Föreläsning 3 är den 20 april och presenteras i samarbete med Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet och har titeln Norm-Gorm! Om intersektionalitet, normkritik och jämlikhet i praktiken. Anmäl dig här.

Föreläsning 4 är den 22 april och har titeln Stress – en del av vår vardag. Hur yttrar sig stress och vad kan jag göra? Anmäl dig här.