Sammanfattning av styrelsemöte 2015-04-01

Kvällens styrelsemöte blev ett långt möte med många bilagor att läsa för styrelsen. I början av mötet kom talmanspresidiet på besök för att diskutera de motioner och propositioner .....

Kvällens styrelsemöte blev ett långt möte med många bilagor att läsa för styrelsen. I början av mötet kom talmanspresidiet på besök för att diskutera de motioner och propositioner som inkommit till FUM 2015:2 (även kallat VAL-FUM) med styrelsen. Bland annat så har det inkommit motioner om bildandet av en Elektrosektion och befattningsbeskrivningar för alla poster som ska väljas på det kommande FUM. Vill du vara med och ställa frågor till de som sökt eller se vilka som blir valda? Kom till Mässen den 13e och 14e april kl 17.30, alla medlemmar i UTN är välkomna!

Efter en välbehövlig middagspaus behandlades befattnings- och uppdragsbeskrivningarna för de fyra posterna i UTN:s ledningsgrupp som utlyses den 12e april. Är du sugen på att bli UTN:s nya caféföreståndare, informationsansvarig, studiebevakare med utbildningsansvar för tekniska utbildningarna eller studiebevakare med studiesocialt ansvar, skicka in din ansökan på register.utn.se mellan den 12e och 22a april!
På mötet granskades även totalt nio verksamhetsplaner och budgetar som inkommit till styrelsen de senaste två veckorna från hela UTN:s ledningsgrupp samt Rallykå. Som sagt, mycket att läsa innan men diskussionerna flöt på smidigt.

Mötet avslutades med ett par olika diskussionspunkter om bland annat hur styrelsen ska lämna över sitt arbete till nästa års styrelse.

Styrelsen avslutade självklart mötet genom att nu ta en groupie.