Resultat - kaffe för din åsikt (mars)

Här kommer resultatet av "kaffe för din åsikt" som gjordes en vecka i mars. Detta är ett koncept som kåren gör varje månad där vi undersöker åsikterna hos studenterna i en viss fråga. Denna gång handlade det om kårens informationskanaler.

I mars månad var kåren ute på campus igen och bytte kaffe/te mot åsikter. Vi undersökte via vilka informationskanaler studenterna får information från UTN. Detta då det är väldigt viktigt att vi når ut till alla studenter och informerar om arbetet kåren gör, både inom studiebevakning och sociala aktiviteter. Vi var på Geocentrum, EBC, BMC, Ångström samt Polacksbacken och resultatet blev att vi fick in 446 åsikter. 

De frågor vi ställde var:

  • Via vilka informationskanaler får du information om/från UTN?
  • Känner du att du får tillräckligt med information från kåren?

Och resultatet blev: 


Detta var en flervalsfråga så man fick alltså kryssa i alla de informationskanaler som ger en information från UTN. De två informationskanaler som ligger på (nästan) delad förstaplats är affischer och nyhetsbrevet, de har blivit valda av ~66 % av de som svarade på enkäten. De är tätt följda av Facebook, som ~63 % anser sig få information om kåren från. På delad tredjeplats har vi informationsblad på insidan av toalettdörrar (såkallade toalettpratare) och att få information muntligt som fick 40 %. Därefter kommer hemsidan med 27 %, på UTN:s sociala event med 22 % och sist har vi Twitter och Övriga som båda fick 3 %. Vi har även 3 % som inte får någon information från UTN och 1 % som valde "vet ej". Under "Övriga" där man själv fick skriva en informationskanal skrev folk ex.vis FUM, bloggen, på sektionsmöten, via engagerade vänner och Techna. 

Av detta kan vi alltså se att kårens bästa informationskanaler är affischer, nyhetsbrevet och Facebook.

På frågan om studenterna kände att de får tillräckligt mycket information från kåren blev reslutatet att 76 % tyckte att de får den information de behöver, 13 % ville veta mer om kåren och 10 % svarade vet ej. Detta resultat innebär att vi verkar nå ut relativt bra men självklart vill vi nå de sista 13 % också (och även de 10 % som är osäkra).

Vi ställde också frågor kring vilken årskurs och sektion studenterna gick, samt om de var UTN-medlem. Föjande svar fick vi:Av detta kan vi konstatera att vi nästa gång måste bli bättre på fånga in åsikter från BAS, ES, NVK, NVF, NVM och NVL.