Kåren har fått nya ämbetsmän!

På Fullmäktige den 14 april valdes bland annat en ny ordförande, vice ordförande och styrelse. Här har vi alla namnen!

Tisdag den 14 april valde Fullmäktige nya ämbetsmän till Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Ett stort grattis till:

Ordförande - Malin Eriksen, Q
Vice ordförande - Caroline Lundström, STS
Styrelseledamot - Nils Anlind, X
Styrelseledamot - Mattilda Lindqvist, STS
Styrelseledamot - Jakob Ekengard, K
Styrelseledamot - Matilda Ninasdotter Holmström, NVG
Styrelseledamot - Lucas Wennerholm, F
Konsistorieledamot - Martin Norlin, F
Internrevisor - Johanna Rogvall, NVK/NVF
Internrevisor - Adrian Ohlin, ES