Sammanfattning av styrelsemöte 2015-04-08

Styrelsen har haft ett sammanträde

Styrelsen sammanträdde i vanlig ordning och H-sektionen hade skickat in ett äskande för kursutvärderingshappenings som styrelsen glatt beviljade. Engagemangsmedaljer delades ut till kårengagerade och en liten diskussion kring överlämning fördes. En större diskussion kring assoicierade föreningar hann styrelsen med och kommer fortsätta att arbeta med detta och ge information vid nästa fullmäktigesammanträde. Information gavs kring medlemsregistret som även det kommer upp på nästa fullmäktige. Är du intresserad? Kom på fum eller läs mer i protokollen bland dokumentarkivet.

Hälsningar,

Caroline