Gemensam tyst minut vid Europas lärosäten den 27 april

European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndagen den 27 april kl 12.00.

European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndagen den 27 april kl 12.00. Syftet är att tillsammans markera att vi fördömer alla former av våld mot utbildning och att hedra offren från terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april, då 147 människor dödades och 79 skadades. 

Uppsala universitet och Uppsala teknolog- och naturvetarkår ställer sig bakom initiativet och uppmanar personal och studenter att delta.

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning.

Vid Uppsala universitet är det upp till varje enskild medarbetare och student att hantera om och hur man kan delta i den tysta minuten den 27 april kl 12.00  och upp till varje institution om man vill samlas tillsammans. Uppsala universitet kommer att flagga på halv stång vid universitetshuset den aktuella dagen för att hedra offren i Garissa och visa vårt deltagande i föredömandet av våld.