Undersökning av behovet av karriärvägledning

Undersökning av TekNat-studenternas behov av karriärvägledning

Den fakultetsgemensamma karriärvägledningen på Teknat undersöker under våren 2015 Teknatstudenternas behov av karriärvägledning. De vill få veta mer om vad vi studenter tycker och tänker kring de aktiviteter kring karriär och övergången till arbetslivet som erbjuds i dagsläget. Detta för att de bättre ska kunna planera vår framtida verksamhet.

Ta chansen att vara med och påverka genom att berätta vad just Du tycker – svara på karriärenkäten 2015!

Enkäten är öppen fram till 7 juni, tar ca 5-10 minuter att fylla i och är helt anonym.

Länk till enkäten på svenska: http://doit.medfarm.uu.se/kurt7351

Kontakt: www.teknat.uu.se/student/karriar // teknat_karriar [at] uadm.uu.se