Referat för FUM 2015:2

Referatet till kårens andra fullmäktigesammanträde för året ligger nu uppe i dokumentarkivet!

Referatet till kårens andra fullmäktigesammanträde för året ligger nu uppe i dokumentarkivet! Det är en sammanfattning av allt som hände, bland annat alla nyvalada
Du hittar referatet genom att gå in på Om kåren > Dokumentarktivet > Fullmäktige > Referat. Den här gången är det Lovisa och Jennie från ES sektionen som författat referatet - tack för det!